Obiteljska medicina

Na više lokacija Grada, okolice i na Elafitima u sklopu Doma zdravlja Dubrovnik djeluju ordinacije obiteljske medicine, osiguravajući tako dostupnost pacijentima u urbanim i ruralnim područjima. Naši stručni timovi sastavljeni od liječnika i medicinske sestre pružaju sveobuhvatnu skrb pacijentima, a često i njihovim obiteljima, s naglaskom na promicanju zdravlja, prevenciji bolesti i zbrinjavanju kroničnih bolesti.


Ako je potrebno, liječnik obiteljske medicine osigurat će i zbrinjavanje bolesnika u kući, a to ponajviše vrijedi za nepokretne, nemoćne i teško oboljele pacijente. Kontinuirano pratimo zdravstveno stanje naših pacijenta nastojeći im omogućiti najbolju moguću medicinsku skrb. Kroz naš kontakt i suradnju pružamo im psihološku podršku, informaciju o svim dostupnim načinima liječenja, te pravima koje mogu ostvariti. Suradnjom s patronažom službom i zdravstvenom njegom u kući , kao i s kolegama na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite pokušavamo brzo i kvalitetno pomoći pacijentima. Svakomu pacijentu pristupamo individualno vodeći računa o njegovim specifičnim potrebama, s ciljem da pacijent ode zadovoljan iz ordinacije. Mi koji radimo u obiteljskoj medicini nikada ne bismo mijenjali svoj posao jer je obiteljska medicina kraljica medicine, jedina grana medicine koja polazeći od sveobuhvatnog i cjelovitog pristupa  prilazi pacijentu kao fizičkom, duhovnom i socijalnom biću.

 

Email: info@dom-zdravlja-dubrovnik.hr