Primarna zdravstvena zaštita žena

Ordinacija primarne zaštite žena skrbi se o ženama različite životne dobi i različitih potreba. U našim ordinacijama stručni timovi obavljaju redovni ginekološki pregled, ciljani pregled ranog otkrivanja raka grlića maternice, uzimanje obriska na Papanikolau, uzimanje brisa i analizu vaginalne i cervikalne sluzi, ultrazvučni pregled ženskih unutarnjih spolnih organa.


Najveći broj naših pacijentica su trudnice. Naši timovi utvrđuju rane trudnoće, daju individualnu poduku o higijeni i ishrani trudnica, provode antenatalnu dijagnostiku u trudnoći, skrbe se za suvremeno vođenje trudnoće, vrše kontrolni pregled trudnica u 2. i 3. tromjesečju, kao i dijagnostiku i probir visokorizične trudnoće te pripremaju trudnice za porođaj. S patronažnom službom surađuju na skrbi trudnica, rodilja i babinjača.

U našim ordinacijama vrše se pregledi, laboratorijska obrada i savjetovanja o spolno prenosivim bolestima i o kontracepciji, prekoncepcijska obrada para i savjetovanje vezano za neplodnost i sterilitet. Također se skrbimo o ženama u predmenopauzalnom i postmenopauzalnom razdoblju koje mogu doći na pregled, obradu i savjetovanje.

Email: info@dom-zdravlja-dubrovnik.hr