Služba medicine rada i psihologije

Medicina rada specijalistička je služba usmjerena ponajprije na radnu populaciju, odnosno na sprječavanje ozljeda, bolesti, a naročito profesionalnih bolesti na radnim mjestima. To postiže putem prethodnih, periodskih, kontrolnih i drugih pregleda radnika raznih profila i kvalifikacija. Naročita se pozornost poklanja pregledima za posebne uvjete rada i akcijama primarne preventive kojima se promiče zdravo radno mjesto.


U Republici Hrvatskoj samo ordinacije medicine rada smiju davati svjedodžbe i uvjerenja za: vozače amatere i profesionalce, pomorce, lovce, zaštitare, pilote, ronioce te djelatne osobe MUP-a. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje vrši se profesionalna orijentacija i selekcija te pregledi pri otežanim faktorima zapošljavanja. Davanje mišljenja o nastanku profesionalne bolesti, ocjena radne/preostale radne sposobnosti, terenski pregledi uvjeta na radnim mjestima te toksikološka analiza, također su u domeni medicine rada.

mr. sc. Branko Gjukić,dr.med. – specijalist medicine rada

 

Email: branko.gjukic@dom-zdravlja-dubrovnik.hr