RTG kabinet

Suvremeni digitalni RTG Doma zdravlja Dubrovnik pruža mogućnost izrade ciljanih digitalnih 2D dentalnih snimaka kao i snimaka cijele čeljusti, tzv. ortopantomogram. Također je moguće napraviti digitalne snimke temporomandibularnih zglobova.

Od ponedjeljka do petka 07:30-20:30
Narudžbe svaki radni dan tel: 020/641637
12:30-13:30
18:30-19:30

ili e-mail:  zrtg.du@gmail.com

 


Poštovani RTG kabinet će u periodu od 12.12.2022-30.12.2022 raditi jednu smjenu :

Ponedjeljak,srijeda,četvrtak od 13:30 -20:30h (rad sa pacijentima do 19:00h)
utorak od 07:30 -14:30h
petak od 07:30 -12:00 rad s pacijentima (nakon 12:00 administracija)
Iznimka je PETAK 16.12.2022 RTG RADITI ĆE POSLIJEPODNE ZBOG KIRURGIJE od 13:30h -20:30 h 
Narudžbe se vrše svaki dan od 13:30 -14:30 h na broj telefona 0202-641-637 i na naš mail zrtg.du@gmail.com 
HVALA NA RAZUMIJEVANJU 
ANITA I IVANA 

ANITA KREČAK
Tel: 020641637
Email: zrtg.du@gmail.com