Jedinica za osiguranje i unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite


Jedinica prikuplja,obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite. Obavlja druge stručne i administrativne poslove vezano za osiguranje i unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi.

Stručni suradnici za kontrolu kvalitete biraju se iz redova medicinskog kadra ustanove. Kvaliteta zdravstvene zaštite je vrlo bitna komponenta zdravstvene zaštite koja se provodi u zdravstvenim ustanovama i medicini. Kvaliteta nadzire i osigurava nastanak neželjenih posljedica na zdravlje ljudi na svim razinama zdravstvene zaštite.

Kontrola kvalitete u medicini usmjerena je prvenstveno prema sigurnosti, učinkovitosti, dostupnosti, efikasnosti i pravednosti u svim medicinskim postupanjima. Unutar jedinice formirano je povjerenstvo koje redovno vrši unutarnji nadzor. Predsjednik povjerenstva je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Agneza Tadej Derenčinović,dr med.

Prava pacijenata

 

Poštovani korisnici zdravstvenih usluga,

da bi radili na poboljšanju naših usluga i vašeg zadovoljstva potrebni su nam Vaši  iskreni odgovori.

Pružanje zdravstvenih usluga zahtjeva puno truda i rada, sve to što radimo je uvijek usmjereno na Vaše zadovoljstvo i sigurnost .

Hvala vam na izdvojenom vremenu!

ANKETA O ISKUSTVU I ZADOVOLJSTVU PACIJENATA


 Obrasci:

 

IZJAVA O ODBIJANJU - ZDRAVSTVENA NJEGA.doc

IZJAVA O ODBIJANJU - PATRONAŽA.doc

INFORMATIVNI - ODBIJANJE RTG.doc

INFORMATIVNI - PRISTANAK RTG.doc

IZJAVA O ODBIJANJU - STOMATOLOGIJA I ORALNA KIRURGIJA.doc

IZJAVA O PRISTANAKU - STOMATOLOGIJA I ORALNA KIRURGIJA.doc

SUGLASNOST ZA DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI POSTUPAK

IZJAVA O ODBIJANJU DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKOG POSTUPKA

PRIJAVA PRITUŽBE

ZAHTJEV ZA PRESLIK MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA DZD