Vinka Jeljenić, bacc.med.techn.

Teren:

Ulice:

 • Andrije Hebranga (od br.1 do 25), Od Gaja ( od br. 1 do br. 11)
 • Gornji Kono ( od br. 1 do br. 57), Od Gale, Vladimira Nazora
 • Pridvorska, Od Čempresa, Brdasta, Privežna, Nika Kulišića
 • Hladovita, Pera Bakića, Srebrenska, Tivatska, Anice Boškovića
 • Između Tri Crkve, Điva Natali, Branitelja Dubrovnika
 • Antuna Mihanovića, Natka Nodila, Volantina
 • Baltazara Bogišića, Istarska, Pera Budmani, Platska
 • Rudimira Rotera, Od Tabakarije, U Pilama, Don Frane Bulića
 • Brsalje, Tiha, Đura Puljića, Izvijačica, Od Posata
 • Iza Grada, Srednji Kono, Zagrebačka, Vicina
 • Zrinsko-Frankopanska, Bernarda Shawa, Od Srđa
 • Uz Mline, Grudska, Pelješka, Marija Perića, Cavtatska
 • Antuna Topića Mimare, Kriva, Od Križa, Nika Kulišića
 • Hladovita, Kuparska, Balda Mekišića, Ivana Mažuranića
 • Budvanjska, Dračasta, Frane Antice, Jakova Lukarevića
 • Ivana Kukuljevića, Ivana Rendića, Između Vrta, Kamenarska
 • Marijana Blažića, Marka Džaje, Sv. Đurđa, Miha Klajića
 • Miletićeva, Obuljenska, Stolačka, Od Greba Žudioskih
 • Od Kolorine, Pelješka, Pera Beatovića, Pridvorska, Tiha, Šumetska
 • Ulica za Kapelicom
 • Ulica maestra Đela Jusića