Irena Matulović, dipl.med.techn.

Teren:

Grad, Ploče iza Grada, Zlatni potok, Sveti Jakov i Bosanka, i to ulice:

 • Placa (Stradun), Garište, Zlatarićeva, Getaldićeva,
 • Čubranovićeva, Đorđićeva, Široka, Vara, Nikole Božidarevića,
 • Između Polača, Miha Pracata, Tmušasta, Cvijete Zuzorić,
 • Marojice Kaboge, Zeljarica, Lučarica, Pred Dvorom,
 • Poljana Marina Držića, Bunićeva poljana, Uz Jezuite,
 • Gundulićeva poljana, Dinka Ranjine, Gučetićeva, Pećarica,
 • Štrosmajerova, Sv. Josipa, Vrata Celenge, Od Puča, Od Domina,
 • Za Rupama, Puzljiva, Za Rokom, Sv.Marije, Zvijezdićeva,
 • Od Kaštela, Mrtvo Zvono, Ivana Rabljanina, Sv. Šimuna,
 • Grbava, Crijevićeva, Od Margarite, Kneza Hrvaša, Androvićeva,
 • Stulina, Pobijana, Restićeva, Ispod Mira, Sv. Margarite, Od Šorte,
 • Na Andriji, Sv. Dominika, Zlatarska, Žudioska, Stajeva, Za Karmenom,
 • Od Pustijerne, Bandureva, Braće Andrijića, Đura Beljavi, Ilije Sarake,
 • Kneza Damjana Jude, Od Ploča, Peline, Cvijete Medović,
 • Od Sigurate, Antuninska, Nalješkovićeva,
 • Kunićeva, Petilovrijenci, Vetranićeva,
 • Zamanjina, Dropčeva, Boškovićeva, Kovačka, Plovani skalini,
 • Ispod Minčete, Vrata od Buže, Poljana Vinka Foretića, Luža,
 • Petra Krešimira IV, Put od Bosanke, Cavtatska, Obodska,
 • Frana Supila, Iva Račića, Koločepska, Lukše Beritića, Mile Budaka,
 • Sunčana, Matije Gupca, Brgatska, Brune Bušića, Nikole Napice,
 • Buića, Vicka Lovrina, Dubrovačkog odreda, Župska, Konavoska,
 • Vlaha Bukovca, Zlatni potok, Bosanka.
 • Koste Stranjića, Lokrumska, Ante Topića Mimare, Od Maslinate, Lazarina.