Frane Franković, bacc.med.techn.

Teren:


Nova Mokošica - ulice:

  • Između Dolaca,
  • Marina Kneževića,
  • Od Izvora,
  • Bartola Kašića,
  • Vinogradarska,
  • Brnino.