Irmela Čustović, bacc.med.techn.

Teren:

Lapad - ulice:

 • Kralja Tomislava, Šetalište kralja Zvonimira, Mata Vodopića,
 • Marka Marulića, Petra Zoranića, Ludmila Rogovskog,
 • Ivana Mane Jarnovića, Lukše Sorkočevića, Žrtava s Dakse,
 • Masarykov put, Savska, Mandaljenska, Dunavska, Ivanska,
 • Grebenska, Antuna Kazali, Josipa Pupačića, Josipa Berse,
 • Fra Filipa Grabovca, Od Batale, Miljenka Bratoša, Paska Baburice,
 • Uz Glavicu, Ivana Meštrovića, Uz Giman, Lapadska obala,
 • Dalmatinska, Između ribnjaka, Frana Kolumbića, Eugena Kumičića,
 • Kneza Domagoja, Oraška, Trstenska, Zatonska,
 • Ivana Zajca, Ćira Carića, Vatroslava Lisinskog, Riječka Moluntska,
 • Komolačka, Bokeljska, Trpanjska, Iva Dulčića, Primorska,
 • Kardinala Stepinca, Šetalište Nika i Meda Pucića, Petra Svačića,
 • Dubravkina, Šibenska, Kliševska, Velebitska, Biokovska,
 • Mosorska, Mostarska, Flore Jakšić, Stonska, Zadarska, Slanska.