Služba financijskih-računovodstvenih i ekonomskih poslova

Služba za računovodstvo i financije Doma zdravlja Dubrovnik objedinjuje poslove računovodstva i financija. Osnova za rad službe jest Zakon o proračunu, odnosno Pravilnik o proračunskom računovodstvu.


Računovodstvo ustrojava računovodstvene evidencije preko kojih se bilježi i prati kretanje imovine i poslovanja.

Svrha računovodstva je objektivno,uredno i ažurno iskazivanje imovine,obveza,tražbina,prihoda, rashoda i financijskih rezultata putem financijskih izvješća (mjesečno,kvartalno i godišnje) za interne potrebe i eksterne korisnike (država,HZZO, županija).

Poslovi financija su upravljanje i praćenje priljeva i odljeva financijskih sredstava.

Pristigla,odnosno naplaćena sredstva od korisnika usluga planski i namjenski se usmjeravaju , obveze se redovito podmiruju u ugovorenim rokovima.

Služba za računovodstvo i financije po sistematizaciji, sa šefom službe ima ukupno pet službenika,odnosno pet sistematiziranih grupa poslova, koji pokrivaju sve potrebe, odnosno zadaću službe.


Radno vrijeme: od 7:00 do 15:00 sati
 

Ljuba Pavlović,struč.spec.oec. rukovoditelj službe
Adresa: Dr. Ante Starčevića 1, Dubrovnik
Tel: +385 20 641615
Email: racunovodstvo@dom-zdravlja-dubrovnik.hr