Dentalna medicina

Službu dentalne medicine Doma zdravlja Dubrovnik čini 12 doktora dentalne medicine. Ordinacije dentalne medicine raspoređene su tako da pokrivaju područje od Janjine do Grude, uključujući i Elafite.


Doktori dentalne medicine bave se dijagnozom, prevencijom i liječenjem bolesti, poremećaja i stanja oralne šupljine. Najčešće su to bolesti zubi i pripadajućih zubnih tkiva, ali i oralne sluznice i jezika. U domenu njihove djelatnosti spada i protetska sanacija djelomičnoga ili potpunoga nedostatka zubi. 

 

Email: info@dom-zdravlja-dubrovnik.hr