Oralna kirurgija


Oralna kirurgija specijalistička je kirurška grana koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem patoloških tvorbi u čeljustima, na oralnoj sluznici i jeziku, rješavanjem komplikacija odontogene upale i trauma zubi te kirurškim uklanjanjem djelomično izraslih ili retiniranih zubi i zaostalih zubnih korjenova. Osim navedenog, u domenu oralne kirurgije spada i pretprotetska priprema mekih i tvrdih tkiva čeljusti za izradu protetskih nadomjestaka.