Zoran Jablanov, univ.spec.med.iur.

Rukovoditelj Službe pravnih i kadrovskih poslova

image