Ivana Borovina, bacc. med.techn.

 • Adresa:

  Put dr. Ante Starčevića 19, Kupari
 • Telefon:

  +385 20641604
 • Mobilni tel.:

  +385 992552175
 • Radno vrijeme:

  od 7.00 do 15.00 sati

Teren:

 • Brgat Donji – ulice: Brgle Lopatine, Kraj sela, Podmirje, Put Kralja Tomislava, Zakucanovac.
 • Brgat Gornji – ulice: Bratinovo, Kod crkve, Peranovići, Za Sutvarom, Put hrvatskih branitelja.
 • Grbavac – ulice: Donje Selo, Gornje Selo.
 • Makoše - ulice: Bijelići, Lapačine, Vardari.
 • Martinovići – ulice: Aniš, Gradac, Sabovina.
 • Mandaljena – ulice: Put don. Antuna Kriletića, Put kardinala Alojzija Stepinca, Put dr. Josipa Lučića,
 • Put Dragovoljaca Domovinskog rata, Pod Mandaljenom, Put Zrinski Frankopana.
 • Buići – ulice: Buići, Ćorići, Put dr. Josipa Lučića, Put Radovine, Zagruda, Jozef.
 • Čelopeci – ulice: Lazine, Rovanj, Brnjine, Na rijeci, Zakula.
 • Čibača – ulice: Gorica, Krstine, Put dr. Ante Starčevića, Put Sv. Luke, Put Pera Kojakovića, Na
 • Rudini, Put Sv. Ilije, Mišići, Dubac, Đurići, Na rijeci, Gornja Čibača, Žitkovići, Put Dragovoljaca
 • Domovinskog rata.
 • Kupari – ulice: Put Dr. Ante Starčevića, Put Dragovoljaca Domovinskog rata, Pod Petračom, Put za
 • Petraču, Blato, Kuparsko polje, Vukovarska, Kupari.
 • Petrača – ulice: Baletići, Kod Sv. Luke, Pod Petračom, Uz Glavičinu, Petrača, Put kroz Belovo, Put
 • za Petraču, Put Dragovoljaca Domovinskog rata, Put dr. Josipa Lučića, Put Oklada.
 • Srebreno – ulice: Vukovarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana, Put dr. Ante Starčevića.
 • Brašina – ulice: Kod Sv. Luke, Put Bana Josipa Jelačića, Put Braće Radić,
 • Pod Brašinom, Put Vinka Nikolića, Put Brune Bušića, Put dr. Ante Starčevića, Uz Glavičinu.