Obavijest o uslugama oralne kirurgije

Dom zdravlja Dubrovnik će od 3. ožujka 2022 te nastaviti obavljati specijalističke zdravstvene usluge iz oralne kirurgije. Specijalističke zdravstvene usluge oralne kirurgije obavljat će se u sadašnjoj ordinaciji za oralnu kirurgiju na adresi
dr. Ante Starčevića 1.

Navedene zdravstvene usluge obavljat će se temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Stomatološkom poliklinikom Zagreb, čiji će oralni kirurzi dolaziti raditi u Dom zdravlja Dubrovnik.

Pacijenti se naručuju isključivo preko izabranog stomatologa!

 


  

Martina Martinović bacc.med.techn
Tel: 020641636
Email: oralnakirurgijadbk@gmail.com