Obavijest covid-19

 

O B A V I J E S T

 

 

Od dana 19. listopada 2020.g.  u COVID-19 ordinaciji Doma zdravlja Dubrovnik na adresi Vatroslava Lisinskog 60 (Auto kamp Solitudo) će se raditi uzorkovanje na

COVID-19 bolest uzrokovanu koranavirusom (SARS-CoV-2) za sve pacijente koji su naručeni na hospitalizaciju, zahvate i sl. u zdravstvenim ustanovama izvan Dubrovnika te za sve korisnike i zaposlenike domova umirovljenika na području grada Dubrovnika.

 

Svi liječnici obiteljske medicine, ginekolozi i pedijatri mogu svoje pacijente sa potrebom za testiranje na COVID-19 radi odlaska u zdravstvenu ustanovu izvan Dubrovnika

upućivati na ordinaciju COVID-19 uz obavezni prethodni kontakt dežurnog tima u

COVID-19 ordinaciji na bojeve +385 99 5291 888, +385 20 641 613 ili e-mail:  covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr

 

Radno vrijeme COVID-19 ordinacije je od ponedjeljka do petka 08:00 do 20:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom od 08:00 - 13:00 sati. Testiranja će se, uz prethodni dogovor, vršiti po sistemu „drive in“ na gore navedenoj adresi u razdoblju od 8:00 do 9:00 sati.

 

 

 

 

Dom zdravlja Dubrovnk