Dentalna medicina

Stomatološku službu Doma zdravlja Dubrovnik čini 14 doktora dentalne medicine. Ordinacije dentalne medicine raspoređene su tako da pokrivaju područje od Janjine do Grude, uključujući i Elafite.


Doktori dentalne medicine bave se dijagnostikom, prevencijom i liječenjem bolesti, poremećaja i stanja usne šupljine. Najčešće su to bolesti zubi i pripadajućih zubnih tkiva, ali i oralne sluznice i jezika. Njihovo područje djelovanja također uključuje protetsku rehabilitaciju djelomičnog ili potpunog nedostatka zuba. 

 

Email: info@dom-zdravlja-dubrovnik.hr