Josipa Bačić, dr.med.dent.(zamjena Antonela Turić,dr.med.dent)

Medicinska sestra: Ivica Đuretić

 • Adresa:

  Janjina 94, Janjina
 • Telefon:

  +385 20641646
 • Radno vrijeme:

   

  • Utorak, srijeda i petak: od 07:00 do 14:30 sati
  • Ponedjeljak i četvrtak: od 13:00 do 20:30 sati
  • radnim subotom: svake druge i četvrte u mjesecu od 7.00 do 12.00 sati