GINEKOLOŠKA ORDINACIJA ŽUPA DUBROVAČKA

Medicinska sestra: Mihaela Gavranović, bacc. med. techn

OBAVIJEST:

OD 01.11.2022.G.  GINEKOLOŠKA ORDINACIJA U ŽUPI  ĆE RADITI  SVAKI PONDEJLJAK I ČETVRTAK U REDOVNOM RADNOM VREMENU.
OSTALE DANE U SLUČAJU HITNOĆE MOŽETE SE JAVITI U DOC ILI DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK.