PEDIJATRIJA - PLAN RADA SIJEČANJ / 2023

PEDIJATRIJA MOKOŠICA:

03.01.23.Dr Domić
05.01.23.Dr Marković
07.01.23.subota Dr Marković
10.01.23.Dr Domić
11.01.23.Dr Žuvela
17.01.23.Dr Domić
18.01.23.Dr Žuvela
24.01.23.Dr Domić
25.01.23.Dr Žuvela
31.01.23.Dr Domić

PEDIJATRIJA DOC:

02.01.23.Dr Marković
09.01.23.Dr Marković
13.01.23.Dr Marković
16.01.23.Dr Marković
19.01.23.Dr Marković
21.01.23.subota Dr Marković
23.01.23.Dr Marković
27.01.23.Dr Marković

U slučaju potreba ostalim danima možete se javiti u sve pedijatrijske ordinacije prema
njihovom uredovnom vremenu.

30.01.23.Dr Marković