Odmori i zamjene


  • Dr. Marković koristi odmor 26.10.2022. Zamjena je dr Domić, Župa,koja taj dan radi ujutro.
  • Dr. Domić koristi odmor i ide na edukaciju od 27.10.2022. do 17.11.2022. Zamjena je dr Marković, Gruda/Mokošica, koja radi u suprotnim smjenama.
  • Pedijatrija u Mokošici ne radi od 31.10. do 04.11.2022. Tada medicinska sestra koristi odmor. Zamjena je Dr Mićunović i Dr Marković,u istoj smjeni,i Dr Žuvela u suprotnoj smjeni.
  • Dr Žuvela koristi odmor od 07.11.2022. do 11.11.2022. Zamjena je dr Horović u istoj smjeni i dr Mićunović,u suprotnoj smjeni.