Naručivanje za ugovorni privatni Medicinski biokemijski laboratorij-Maldini


Obavijest za Ugovorni privatni Medicinski biokemijski laboratorij.

Naručivanje za laboratorijske pretrage (vađenje krvi) uz narudžbu na tel: +385 20 311676 od 16:00-18:00 sati

Ili slanjem SMS poruke ili poruke putem aplikacije WhatsApp i Viber na broj mobilnog telefona +385 99 3699319.

Preduvjet za naručivanje je uputnica od liječnika, poslana putem CEZIH-a.